Med Timeflex kan du lettere
holde styr på timelister og arbeidstid

Vi ivaretar ansatte og lederes behov for praktisk og
fleksibelt å holde styr på timelister og arbeidstid med moderne
elektronisk tidsregistrering.